Atgriešana un garantijas noteikumi • Infekciju kontrole

Atgriešana

Saskaņā ar mūsu politiku preces var atgriezt 14 dienu laikā. Ja kopš pirkuma veikšanas ir pagājušas vairāk kā 14 dienas, diemžēl mēs nevaram piedāvāt jums atmaksu vai apmaiņu.
Lai varētu atgriezt preci, tā nedrīkst būt izmantota un tai jābūt tādā pašā stāvoklī, kā to saņēmāt. Precei jābūt oriģinālajā iepakojumā. Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai. Precēm ir jābūt nesabojātām, nezaudējušām preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u. c.) un nelietotām. Prece ir jāatdod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, un preces piegādes dokumentu, kā arī lietošanas instrukcijas un citus preces piederumus. Ja prece nav pilnībā komplektēta, ir sabojāta, nekārtīga vai nav atbilstoši iepakota, Pārdevējam ir tiesības nepieņemt preci, kā arī neatmaksāt Pircēja par preci samaksāto naudu.

Tiesības uz preces atgriešanu ir šādos gadījumos:

1)Piegādātā prece neatbilst pasūtītajai precei.
2)Piegādātājai precei ir defekti.
Šajos norādītajos gadījumos, pircējam ir jāinformē pārdevējs par vēlmi atgriezt preci. Pircējam ir jānosūta pieprasījums brīvā formā uz e-pastu: info@remedine.lv
Gadījumā, ja atgriešana tiek veikta 1. un 2. punktos norādīto iemeslu dēļ,  SIA Remedine piedāvā pircējam jaunu preci vai citu preci.

Gadījumā, ja pircējs nevēlas citu preci, viņam tiek atgriezta par preci samaksātā summa.

Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

a) preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;
b) tiek piegādātas pārtikas preces vai citas tūlītējam patēriņam mājsaimniecībā paredzētas preces;
c) preces pēc piegādes tikušas sabojātas;
d) citos likumā paredzētajos gadījumos; Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/83/ES (Patērētāju tiesību direktīva) 11. un 30. apsvērumu 14 dienu atteikuma tiesības neattiecas uz bezrecepšu zālēm.

PREČU ATGRIEŠANAI IZMANTOJIET ŠO VEIDLAPU

Naudas atgriešana

Kad atgrieztā prece ir saņemta un pārbaudīta, mēs nosūtīsim jums e-pasta ziņojumu, lai informētu jūs, ka esam saņēmuši preci. Mēs arī informēsim jūs par jūsu pieprasījuma apstiprināšanu vai noraidīšanu.

Ja pieprasījums ir apstiprināts, tad naudas atgriešana tiks apstrādāta, un nauda tiks automātiski pārskaitīta uz jūsu kredītkarti vai sākotnējā maksājuma metodi, 30 dienu laikā.

Novēlota vai trūkstoša naudas atgriešana

Ja vēl neesat saņēmis atmaksu, vēlreiz pārbaudiet savu bankas kontu.
Pēc tam sazinieties ar savu banku, var paiet noteikts laiks pirms nauda tiek ieskaitīta jūsu kontā.
Ja esat izdarījis visu iepriekšminēto un vēl neesat saņēmis naudu, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu info@remedine.lv vai zvanot pa tālruni uz numuru: 67161039

Izpārdošanas preces

Diemžēl izpārdošanā iegādātās preces netiek pieņemtas atpakaļ.

Preču apmaiņa

Mēs apmainām preces tikai, ja tās ir defektīvas vai bojātas, vai neatbilst pasūtītajai precei. Ja nepieciešams preci apmainīt pret tādu pašu preci, sūtiet mums e-pastu uz info@remedine.lv un jūsu preci: Pļavu iela 17-202, Liepāja, LV-3411.

Preces atgriešana

Lai atgrieztu preci, jums tā jānosūta uz: Pļavu iela 17-202, Liepāja, LV-3411. Gadījumā, ja pircējs grib atgriezt preci citu iemeslu dēļ (14 dienu iepazīšanās periods), tad transporta izdevumus, kas saistīti ar preces atgriešanu, apmaksā pircējs.
Šīs izmaksas nav atgriežamas. Ja saņemsiet atmaksu par preci, atgriešanas izmaksas tiks atskaitītas no kopējās summas.

Atkarībā no jūsu dzīvesvietas, laiks, kas var būt nepieciešams jūsu atgrieztās preces piegādei, var atšķirties. Ja jūs atgriežat preci vērtībā virs 70€, apsveriet iespēju preci apdrošināt vai izsekot piegādei. Mēs negarantējam, ka saņemsim jūsu atgriezto preci.

Garantijas noteikumi un servisa remonts

Garantija

1. Visām www.infekcijukontrole.lv pirktajām precēm ir ražotāja garantija.

2. Ražotāja noteiktais garantijas termiņš precēm ir atšķirīgs, par konkrēto preci lūdzam jautāt info@remedine.lv

3. Patērētājs ir tiesīgs pieteikt prasījumu pārdevējam par preces neatbilstību divu gadu laikā no preces iegādes dienas. Patērētājs iesniedz prasījuma pieteikumu pārdevējam divu mēnešu laikā no dienas, kad atklājis preces trūkumu. Par preces iegādes dienu uzskatāma diena, kad pārdevējs nodevis un patērētājs pieņēmis attiecīgo preci. (Patērētājs ir fiziskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību.)

4. Juridiskām personām, kas nav Patērētājs, tiek nodrošināts tikai Ražotāja noteiktais garantijas termiņš. Atsevisķām ierīcēm (inkubatori, autoklāvi, US vannas u.c) ir nepieciešama servisa apkope, ko nodrošina SIA Remedine. Par konkrēto preci, tās apkopes izmaksām, lūdzam jautāt info@remedine.lv

5. Garantijas laikā bojātā prece tiek remontēta vai mainīta pret jaunu vai līdzvērtīgu preci.

6. Garantijas remonts vai preces maiņa nepagarina garantijas termiņu.

7. Ja ražotājs vai pārdevējs precei ir devis garantiju, pēc 3.punktā minētā termiņa beigām, patērētājs ir tiesīgs pieteikt prasījumu visā atlikušajā garantijas termiņa laikā, saskaņā ar garantijas dokumentā norādītajiem nosacījumiem. Patērētāja pieteikto prasījumu izskata atbilstoši garantijas dokumentā norādītajiem nosacījumiem.

8. Piesakot ražotājam vai Pārdevējam prasījumu par preces trūkumiem, Patērētājs Prasījuma pieteikumam pievieno darījumu apliecinoša dokumenta kopiju. Patērētāja prasījums tiks izskatīts 7 darba dienu laikā no prasījuma saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz prasījumā norādīto saziņas adresi. Ja prasījums tiks atzīts par nepamatotu un Pircējs tam nepiekrīt, viņam ir tiesības īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

Garantijas saistības tiek anulētas šādos gadījumos:

✓ Ja Klients nevar uzrādīt maksājumu apliecinošu dokumentu.

✓ Ja ir pārkāpti preces lietošanas instrukcijas noteikumi.

✓ Ja uz preces saskatāmas nekvalificēta remonta pēdas vai mehāniski bojājumi.

✓ Ja veiktas izmaiņas preces konstrukcijā vai shēmā, kas atšķiras no ražotāja noteiktajām.

✓ Ja prece tikusi uzstādīta programmatūra, kas atšķiras no ražotāja noteiktās.

✓ Ja preces sērijas numurs ir mainīts, izdzēsts vai to nav iespējams noteikt.

✓ Ja precei ir bojājumi, kurus izraisījusi svešķermeņu, vielu, šķidrumu, kukaiņu u.c. lietu nokļūšana izstrādājuma iekšienē.
✓ Ja precei ir bojājumi, kurus izraisījusi stihija, ugunsgrēks, sadzīves faktori, ārēji faktori (strauja sprieguma maiņa elektriskajā tīklā, negaiss u.c.) vai nelaimes gadījumi.

✓ Ja precei ir bojājumi, ko izraisījusi barošanas, telekomunikāciju vai citu kabeļu tīklu neatbilstība standartiem vai līdzīgi ārēji faktori. ✓ Ja precei ir bojājumi, kurus izraisījusi nestandarta un/vai nekvalitatīvu izlietojamo materiālu, rezerves daļu, komplektējošo daļu, programmatūras, piederumu, aksesuāru vai informācijas nesēju lietošana.

Preces pieņemšana/nodošana servisā

Preces bojājumā gadījumā, rekomendējam Preci nogādāt uzreiz SIA Remedine, tādējādi ievērojami samazinot bojājuma izvērtēšanas un remonta laiku.

Pirms tehnikas nodošanas Servisā vai Pārdevējam, parūpējieties par tajā esošo datu saglabāšanu, izveidojot rezerves kopiju, jo diagnostikas vai remonta laikā dati var tikt neatgriezeniski zaudēti.

Iekārtās, kas tiek nodotas Pārdevējam vai Servisā, nedrīkst atrasties Pircēja vai citu personu personas dati, SIM kartes vai atmiņas kartes. Pārdevējs neatbild un nesedz izdevumus par informāciju, kas atrodas nodotajās iekārtās, atgūšanu un atjaunošanu, kā arī nenodrošina un negarantē fizisko personu datu aizsardzību;

Nododot Preci Pārdevējam vai Servisā, precei jābūt:

  • Pilnā komplektācijā, kas ir neatņemama sastāvdaļa Preces neatbilstības izvērēšanai. Preces nepilnīga komplektācija var kalpot par iemeslu Preces pieņemšanas atteikumam;
  • Iepakotai, kas ļauj preci droši transportēt uz Servisu, samazinot vizuāla un mehāniska bojājuma iespējas.
  •  Nododot Preci Pārdevējam, tiek aizpildīts un abpusēji parakstīts Preces pieņemšanas/nodošanas akts, kurā tiek norādīta infomācija par preci, tās komplektāciju un vizuālo stāvokli tās nodošanas brīdī, kā arī precīzi aprakstīts preces defekts un/vai tā izpausmes.

Kur preces var atgriezt?

Grebenščikova iela 1-101, Rīga, LV-1003, pirms tam sazinoties ar Pārdevēju +371 67161039

Aicinām Jūs pareizi iesaiņot preci, lai tas netiktu sabojāts sūtīšanas laikā. Ja prece tiek sabojāta sūtīšanas laikā, mēs nevarēsim sniegt garantijas pakalpojumus.