Misija, vīzija un vērtības • Infekciju kontrole

SIA Remedine ir dibināta 1999.gadā un apvieno savas nozares profesionāļus. Mēs piedāvājam vairāk kā tikai produktu – mēs pievienojam vērtību visam, ko darām un dalāmies ar savām zināšanām!

Vīzija:

Veselīga sabiedrība visa mūža garumā!

Misija:

Cīņa pret infekcijām, izmantojot, uz zinātniskiem pierādījumiem balstītas, tehnoloģijas. Ieviešana, apmācība, uzraudzība.

Vērtības

Mūsu darbinieki un profesionalitāte.