Sterilizācija un marķēšana

Tīrīšana, dezinfekcija, skalošana, žāvēšana un pakošana

Apstrādes procesu/metožu validēšana

Vispārīgi par medicīnas ierīču apstrādi