Joachim Metzing lekcija “Regula 2017/745 un medicīnisko ierīču pārapstrāde zobārstniecībā”

Regula 2017/745 un medicīnisko ierīču pārapstrāde zobārstniecībā

Piesārņojuma veidi uz instrumentiem

Ūdens kvalitāte

Instrumentu bojājumi un korozija

Automātiska mazgāšana un dezinfekcija

0102