Piesārņojuma veidi uz instrumentiem

Ūdens kvalitāte

Instrumentu bojājumi un korozija

Automātiska mazgāšana un dezinfekcija

Sterilizācija un marķēšana

Tīrīšana, dezinfekcija, skalošana, žāvēšana un pakošana

0102