Regula 2017/745 un medicīnisko ierīču pārapstrāde zobārstniecībā • Infekciju kontrole

Aicinām uz lekciju Expo Latvia Dental 2024 ietvaros!

Regula 2017/745 un medicīnisko ierīču pārapstrāde zobārstniecībā

  • apstrādes procesu validācija
  • UDI sistēma un zobārstniecības instrumenti
  • manuālo un automātisko mazgāšanas procesu uzraudzība
  • piesātināta tvaika sterilizācijas procesu uzraudzība
  • ar pacientu saistītā dokumentācija

 

Tiks apskatīti jautājumi par atkārtoti izmantojamu medicīnas ierīču pārapstrādes procesu atbilstības apstiprinājumu (validāciju). Pārapstrādes procesi – tā ir ne tikai sterilizācija, bet arī pirmapstrāde, mazgāšana, dezinfekcija, iepakošana.

Lekcijā tiks sniegta atbilde, vai zobārstniecība, kas mazgā, dezinficē, sterilizē instrumentus, ir ražotājs Regula (ES) 2017/745 izpratnē. 

Runāsim par to, kā jaunā regula ietekmēs zobārsniecību, kas ir medicīnas ierīces unikālais identifikators. UDI kodi zobārstniecībā.

Kā arī atkārtosim, kādai jābūt pārapstrādes procesu ikdienas uzraudzībai un ar pacientu saistītajai dokumentācijai.

 Lektors Joachim Metzing: CSSD personāla pasniedzējs vairākos DGSV (Deutsche Gesellschaft für Sterilgutversorgung) akreditētos mācību centros, vairāk nekā 15 gadus darbojas kā lektors gan zinātniskos semināros, gan kā referents kongresos un apmācību kursos. Publicējis vairākus darbus specializētos preses izdevumos. Aktīvs DGSV biedrs. GKE jau vairāk nekā 30 gadus veic zinātniskus pētījumus par medicīnas ierīču pārstrādi. 

Lekcija angļu valodā ar tulkojumu uz latviešu valodu

Dalības maksa: piesakoties līdz 1.aprīlim 20,- Eur, vēlāk 30,- Eur

Pieteikties ŠEIT

lekcija
Regula 2017/745 un medicīnisko ierīču pārapstrāde zobārstniecībā

Tiekamies Expo Dental 2024! Meklē mūs stendā C9!