Tīrīšana, dezinfekcija, skalošana, žāvēšana un pakošana • Infekciju kontrole

Tīrīšana, dezinfekcija, skalošana, žāvēšana un pakošana

Tīrīšana

Tīrīšanas mērķis ir noņemt maksimāli daudz netīrumus no virsmas. Tīrīšanā jāizmanto tādas metodes, lai novērstu krustenisko kontamināciju, proti, nepārnestu netīrumus tālāk uz citu instrumentu vai pacientu. Ja tiek izmantota priekšattīrīšanas procedūra, tad tai jābūt tādai, kas novērš netīrumu fiksēšanu uz instrumentiem, jo tas ietekmē sterilizācijas gala iznākumu. Sārmainu mazgāšanas līdzekļu izmantošana parasti ir ļoti efektīvs veids kā izšķīdrināt uz virsmas esošos olbaltumus un taukus un tam var būt arī antibakteriāls efekts. Tomēr jāņem vērā, ka sārmaini līdzekļi dažkārt var bojāt instrumentu. Tas ir jānoskaidro pirms līdzekļa iegādes, vai gadījumā ir tādi instrumenti, kuru tīrīšana nedrīkst būt ar sārmu. Tādi materiāli ir alumīnijs un magnijs. Tīrīšanas efektivitāti noskaidro, izmantojot piemērotus inikatorus atbilstoši EN ISO 15883. 

Labu efektu var panākt, izmantojot ultraskaņas tīrīšanu, atbilstoši ražotāja instrukcijām ar validētām metodēm. Lietojot ultraskaņu, svarīgi ir lietot īpašus mazgāšanas līdzekļus (detergentus) pareizās, ražotāja ieteiktās devās. Detergentu lietošana novērš atkārtotu netīrumu pielipšanu pie instrumenta virsmas un tas samazina arī atkārtotu bakteriālu kontamināciju. Ultraskaņas lietošana ne vienmēr dos vēlamo rezultātu (optika, miksti priekšmeti, ar gaisu pildīti dobumi. Šaubu gadījumā jautājiet instrumenta ražotājam. Jāpievērš uzmanība arī tam, kā tiek ielikti instrumenti ultraskaņas vannā, jo dēļ akustiskajām ēnām tīrīšanas rezultāts var būt nepietiekams. Tīrāmajiem instrumentiem ir jābūt pilnībā iemērktiem šķidrumā. Ultraskaņas devēji arī ar laiku zaudē savu funkcionalitāti un tas ietekmē tīrīšanas kvalitāti. Ultraskaņa paaugstina šķidruma temperatūru un tam arī var būt ietekme uz tīrīšanas kvalitāti. Temperatūra ultraskaņas vannā ir jākontrolē un parasti visas vannas ir aprīkotas ar termometriem. Ieteicams ir darba laikā vannai uzlikt vāku. Tīrīšanas šķidrums ar katru izmantošanas reizi tiek piesārņots un ir jāmaina vismaz reizi dienā vai pie vizuāli redzama piesārņojuma.Lai samazinātu biofilmas veidošanas uz ultraskaņas vannas, tā katru darba dienu ir jātīra un jādezinficē.

Starp tīrīšanu un dezinfekciju ieteicama ir starpskalošana, lai aizvadītu organisko materiālu, jo tas var ietekmēt dezinfekcijas procesu. 

NB! Tikai tīras ierīces var sterilizēt efektīvā veidā, sasniedzot to sterilitāti. Tādēļ tīrīšana ir būtiskākais apstrādes procesa balsts.
Izšķir manuālu un automatizētu tīrīšanu. Ja vien iespējams, priekšroka dodama automatizētai automatizētai tīrīšanai, jo to ir viegli izsekot, standartizēt un atkārtot. Manuālas tīrīšanas gadījumā ja ir savainojuma un inficēšanas risks, jāizmanto nefiksējošs dezinfekcijas līdzeklis. Obligāti jālietot piemērots aizsargapģērbs, cimdi, brilles un jābūt pietiekamai telpu ventilācijai. Visām tīrīšanas, dezinfekcijas, skalošanas un žāvēšanas metodēm jāievēro, ka visām ierīču virsmām, tai skaitā, iekšējām, jābūt pieejamām mazgāšanas un dezinfekcijas līdzeklim. Ja nepieciešams, ierīces ir jāizjauc saskaņā ar ražotāja instrukcijām. Tīrīšanai jāizvēlas efektīva metode, izvairoties no krusteniskās kontaminācijas, kas nozīmē drošu ierīces lietošanu citiem pacientiem. Tīrīšanas mērķis ir no aplikumiem tīra ierīce, kuru var tālāk dezinficēt un sterilizēt. 

Dezinfekcija

Dezinfekcijai jālieto līdzekļi ar baktericīdu, fungicīdu un virucīdu iedarbību. C. difficile gadījumā iedarbīgi ir glutāraldehīdu un perkosietiķskābi saturošie līdzekļi. Pirms dezinfekcijas uzsākšanas ir jāizvērtē arī dezinfekcijas līdzekļa iedarbības spektrs, vai tas ir nepieciešams, vai var iztikt ar zemāka līmeņa dezinfekciju. Strādājot ar dezinfekcijas līdzekļiem liela uzmanība jāpievērš darba aizsardzības prasībām. Daži dezinfekcijas līdzekļi, piemēram, aldehīdi, ir toksiski. 

Termiskajai dezinfekcijai, izmantojot mazgāšanas-dezinfekcijas mašīnas, dodama priekšroka, salīdzinot ar ķīmisko dezinfekciju. Tīrīšanas-dezinfekcijas aprīkojuma iedarbība iepriekš jāpārbauda. Līdzīgi kā ar priekšattīrīšanu un tīršanu, dezinfekcijas procesa laikā svarīgi nepieļaut, ka uz instrumenta tiek fiksēti bioloģiskie materiāli. Aldehīdiem, alkoholiem, peroksietiķskābei  un temperatūrai > 55°C ir fiksējoša iedarbība. Dezinficējot jāievēro koncentrācija un kontakta (ekspozīcijas) laiks. 

Skalošana un žāvēšana

Instrumentu apstrādes procesā radušies reakciju blakus produkti, atlikumi no detergentiem, dezinfekcijas līdzekļiem un citām vielām ir jānoņem ar lielu daudzumu tīra ūdens, jo tie var radīt kairinājumu un alerģiskas reakcijas. Skalošanas efekts ir atkarīgs no izmantotā ūdens daudzuma, temperatūras. Atlieku vielu pieļaujamos daudzumus nodrošina to ražotājs. Oftalmoloģijā izmantojamiem instrumentiem svarīgi ir novērst sārmainu līdzekļi nokļūšanu uz acī, kur tie var radīt lokālus apdegumus, tādēl sārmainus mazgāšanas līdzekļus nevajadzētu lietot oftalmoloģijā. Tādēļ oftalmoloģijā izmantojamiem instrumentiem īpaši svarīgi ir skalošana ar piemērotas kvalitātes ūdeni. Mazgājot oftalomoiģiskos instrumentus, jāizmanto piemērota programma un skalošana un validācijas procesā jāpārbauda, vai viss sārms ir aizvadīts (pH). Jādefinē nepieciešamā skalojamā ūdens kvalitāte  (ķīmiskais sastāvs un mikrobioloģija) katram specifiskam apsgtrādes procesam.Runājot par mikrobioloģisko piesārņojumu, skalojamam ūdenim jābūt vismaz dzeramā ūdens kvalitātē.

Prasības skalošanas ūdenim pēc instrumentu tīrīšanas
a) Nav mikrobioloģiski piesārņots

  • b) Demineralizēts ūdens
    Šādu ūdeni var iegūt izmantojot īpašus filtrus. Dažkārt dažām ierīcēm jāizmanto augstākas kvalitātes ūdens, kā  (Aqua purificata) vai injekciju ūdens  (Aqua ad iniectabilia), lai nodrošinātu to, ka ierīcēs nenokļūst baktēriju endotoksīni, vai daļiņas. Žāvēšanai labi izmantot saspiestu gaisu.

Ūdens kvalitātes parametri 

Piemaisījumi Krāna ūdens Mīkstināts ūdens Demineralizēts ūdens
Sausais atlikums  mg/l 500 530 5
Elektrovadītspēja (mS/cm) 650 700 3
Kopējā cietība  (0d) 14 <0.1 <0.1
Na sāļi (mg/l) 20 160 <1
Hlorīdi (mg/l) 40 40 <1
Silikāti (mg/l SiO2 ) 12 12 <0.1
pH 6.7 8 5.5

Pakošana

Iepakojums sastāv no sterilās barjeras un aizsargbarjeras, ja tāda ir nepieciešama un tā ir jāpielāgo:

  1. sterilizācijas metodei (lai sterilants tiek cauri)
  2. medicīnas ierīces īpašībām, lai tās saglabātos pēc apstrādes, piemēram, mehāniski jutīgo daļu aizsardzība. Gaisam tīro un dezinficēto ierīču kontaminācijā ir tikai otršķirīga loma. Tas nozīmē, ka nav īpašu prasību gaisa kvalitātei telpās, kur notiek pakošana. Iepakojuma materiālam jānodrošina sterilitāte, ierīces uzglabājot tam paredzētās vietās. Jāizslēdz atkārtota rekontaminācijas iespēja. Jāpārbauda šuves stiprība ar īpašiem tam nolūkam paredzētiem testiem.