Vienreizlietojamo masku atkārtota lietošana un apstrāde. RKI un DGSV rekomendācijas. • Infekciju kontrole

Tekstu tulkojis un sagatavojis: Uldis Eglītis

Esam iztulkojuši  Roberta Koha institūta (Vācija) ieteikumus par mutes-deguna un FFP masku atkārtotu lietošanu un apstrādi.

(RKI, Mögliche Maßnahmen zum Ressourcen-schonenden Einsatz von MundNasen-Schutz (MNS) und FFP-Masken in Einrichtungen des Gesundheitswesens bei Lieferengpässen im Zusammenhang mit derneuartigen Coronavirus-Erkrankung COVID-19, Stand 14.04.2020 gültig solange die bereits ausgerufene Notfallsituation für diesen Bereich beschrieben wird, vorläufig bis zum 31. August 2020 

Iespējamie pasākumi mutes-deguna (MD) un FFP (respiratoru) masku optimālai izmantošanai, vispārīga šo masku deficīta apstākļos, COVID-19 pandēmijas laikā.

Pacienta, ar nespecifisku respiratoru saslimšanu, kopšanai un pašam pacientam ir jāvalkā MD maska COVID izraisītajā ārkārtas situācijā. Situācijā, kad ārstniecības personālam ir risks saskarties ar vīrusu aerosola formā, jālieto kā minimums FFP-2 maska. 

Ir iespējama atkārtota FFP un MD masku atkārtota lietošana, ievērojot noteiktus drošības pasākumus. Ja tos neievēro, pieaug inficēšanās risks personālam. Ievērojiet šīs rekomendācijas tikai masku deficīta laikā dēļ COVID-19 infekcijas. 

Masku lietošanas kārtība nemainās operāciju zālē.

Maskas obligāti jāmaina, ja ir notikusi to varbūtēja kontaminācija.

Masku lieto tikai viena persona.

Atkārtoti izmantojot masku ir jāievēro:

 •  Noņemot masku ir jāsamazina risks kontaminēt maskas iekšpusi un arī seju, izmantojot atbilstošus roku higiēnas pasākumus.
 •  Noņemtā maska ir jāuzglabā vaļējā veidā, sausā vietā, tādā veidā samazinot iespēju kontaminēt maskas iekšpusi.
 •  Apsveriet atsevišķa nodalījuma izveidi masku glabāšanai. Marķējiet maskas, lai tās izmantotu tikai viena persona.
 •  Nedezinficējiet maskas, jo tas var ietekmēt to funkcionalitāti. 
 • Atkārtoti masku uzliekot, izvairieties no mikrobu pārnešanas no maskas ārpuses uz iekšpusi. Neaiztieciet maskas filtru. 
 • Uzlikšanai izmantojiet nelietotus cimdus. Neizmantojiet maskas, kas varētu būt kontaminētas nepareizas apiešanās dēļ. Vieta, kur glabājās maska, ir uzreiz jādezinficē.
 •  Ja iespējams, izmantojiet maskas ar maināmiem daļiņu filtriem.

MD masku un FFP respiratoru apstrāde 

DGSV (Deutsche Gesellschaft fuer Sterilgutversorgung e.V.)

DGSV ir publiskojis dokumentu, pamatojoties uz daudzu klīniku pieprasījumiem par vienreiz lietojamo masku atkārtotas apstrādes iespējām, izmantojot karsto gaisu

Karstais gaiss 65-70°C/30 min.

 1. Karstuma pārnese masku materiālā un konvekcija porainos materiālos nav zināma
 2. Dekontaminējot karstajā gaisā, problēma ir ilgs temperatūras izlīdzināšanās laiks un nehomogēna temperatūra kamerā
 3. Siltuma vadīšana masku materiālā ir ierobežota
 4. Pie 70°C mitra karstuma   Aο 600 tiek sasniegta tikai pēc 100 minūtēm, kas termolabiliem vīrusiem, kā corona var būt nepietiekami, izmantojot 30 minūtes ar karsto gaisu.
 5. Maskas pēc to izmantošanas ir mitras un tādēļ tās nevajadzētu glabāt noslēgtās tvertnēs, savukārt to glabāšana atvērtā veidā rada zināmus kontaminācijas riskus.
 6. Dekontaminācijas soļu pārbaude ir nosacīti iespējama (nav iespējams iegūt pierādījumus par kvalitāti)
 7. Masku ievietošana karstā gaisa skapī ir praktiski neiespējama dēļ eksistējošām higiēnas un darba aizsardzības prasībām, jo tām ir jābūt vaļējām, lai atvieglotu karstā gaisa piekļuvi

Vērā ņemami aspekti masku dekontaminācijai ārpus centrālās sterilizācijas nodaļas

 1. a) nav telpu dalījuma tīrā un netīrā zonā 
 2. b) nav izglītota personāla dekontaminācijā 
 3. c) nav kvalitātes vadības sistēmas 
 4. d) jāapsver infekcijas izplatīšanās uz citām nodaļām, telpām
 5. e) kontaminēta materiāla sagatavošana privātās telpās nav pieļaujama no higiēnas viedokļa, jo šis process nav uzraugāms. Kontaminētās maskas nedrīkst nest uz mājām.  

Žāvēšanas skapju izmantošana

 1. a) dažādi žāvēšanas skapju modeļi ar dažādu gaisa cirkulāciju.
 2. b) žāvēšanas skapji izdala nefiltrētu gaisu tos atverot. 
 3. c) žāvēšanas skapji tiek izmantoti laboratorijās un ražošanā, un ļoti reti klīnikās.

Citas sildīšanas ierīces  

Plītis 

  • Plītis nav medicīnas ierīces.
  • Uzstādītā temperatūra plītīs neatbilst tam, kas uzstādīts. 
  • Temperatūras sadalījums telpās nav vienmērīgs un uzraugāms. 
  • Gaisa izvade sekmē patogēnu izdalīšanos apkārtējā vidē.

Mazgāšanas-dezinfekcijas mašīnas (MDM)

 • MDM masku dekontaminācijai ir pilnīgi nederīgas, jo nepieciešamā tempratūra 70° C tiek sasniegta tikai pēc uzsildīšanas. Pirmajās minūtēs notiek kameras caurpūšana ar aukstu gaisu, kas veicina patogēnu izdalīšanos apkārtējā vidē. 
 • Kontaminētais gaiss var tikt nekontrolēti izdalīts apkārtējā vidē.
 • Kā īslaicīgu metodi var arī izmantot frakcionēto vakuumu pie 121°C / 20min. Ja šāda programma nav pieejama, to var aktivizēt sterilizatora servisa inženieris.

Masku apstrādi var veikt tikai:

 1. Gadījumos, kad to skaits ir nepietiekams un tikai līdz COVID-19 pandēmijas beigām.
 2. Ja to savākšana, sagatavošana, transports tiek iekļauta iestādes higiēnas plānā un to ir apstiprinājusi iestādes atbildīgā persona. 

Dekontaminācijas organizācija

 • Jābūt individuālam riska menedžementam. 
 • Nedrīkst apstrādāt maskas pēc to izmantošanas infekcioziem pacientiem ar izteiktu ekspozīciju, piemēram, bronhoskopiju vai pieelpota un mitra maska.
 • Jānosaka dekontaminācijas vieta (piemēram, CSN).
 • Dekontamināciju veikt drīkst tikai apmācīts personāls.
 • Jānosaka, kuras maskas drīkst apstrādāt, piemēram, bez ventiļa, noteikts ražotājs. 
 • Apstrādes reižu skaits vienai maskai (Austrijā vienu reizi tikai).
 •  Loģistikas organizācija kontaminētajām un dekontaminētajam maskām (kas, kā un cik bieži).

Apstrādājamo masku savākšana un lietošana 

 • Masku jāmarķē ar speciālo sterilizācijas zīmuli ar valkātāja iniciāļiem.
 • Visiem izlietoto masku savākšanas traukiem ir jābūt dezinficējamiem. 
 • Masku marķējums ar konkrēto nodaļu. 
 • Izlietoto masku savākšana centralizēti attiecīgās vietās, īpašās tvertnēs.  

Dekontaminācija

 • Jānosaka, kādā veidā kontaminētās maskas tiek transportētas, piemēram, konteiners, tā lielums, masku skaits vienā konteinerā, tās neliekot cieši vienu otrai virsū. 
 • Konteinera atvēršana tam paredzētā vietā (netīrā telpa).
 • Konteineru pēc iztukšošanas nekavējoties aizver.  
 • Ievērojot visus higiēnas noteikumus, maskas nodod pakošanai tam paredzētā vietā CSN. 
 • Marķēšana. 
 • Ievieto sterilizatorā tikai maskas (citus materiālus nē) un sāk sterilizācijas programmu. 
 • Pēc dekontaminācijas cikla nosaka visus kritiskos procesa parametrus. 

Vizuālā kontrole un iepakojums

 • Apstrādāto masku izņemšana no iepakojuma ar dezinficētām rokām.
 • Masku vizuāla pārbaude uz bojājumiem, sasmērējumiem, ventiļu izskats. 
 • Individuālie marķējumi uz maskām (vai ir).

Dekontaminācijas procesa dokumentācija, iekļaujot:

 • Dekontaminēto masku transportu un izmantošanu tam paredzētajās vietās.
 • Pirms masku lietošanas, lietotājs pārbauda masku vai ir redzami  bojājumi, ventiļa formas izmaiņas. Ja tādi ir, masku nekavējoties izmet. 

Kopsavilkums

Izlietoto MD un FFP masku dekontaminācija ar karsto gaisu pie 65-70°C / 30min. Arī šajā situācijā nav higiēniska, praktiska un droša metode. Tā rada papildus riskus.  

Tomēr, ja izlietoto masku dekontaminācija notiek saskaņā ar augstākminēto kvalitātes vadības plānu CSN un to dara kvalificēts personāls, un tā tiek kontrolēta, tad tas ir iesakāms tikai kā krīzes metode uz 6 mēnešiem. Citas apstrādes metodes netiek rekomendētas.